Citramins
citratkelater med koppar och järn
Citramins II
citratkelater utan koppar och järn