220V UV-ljus
Det primära användningsområdet för ett UV-ljus är att desinficera filtrerat vatten vid ett visst...