Tillbehör
Du kan komplettera ditt reningssystem med t ex ultraviolett ljus eller byta ut patroner. Här finns tillbehören.
Förbrukning
Ungefär vartannat år bör du byta ut patronerna med aktivt kol för att de ska vara fortsatt effektiva.