SORTIMENT
   
VARUKORG
 
 
NYHETSBREV
 
 
SÖK
 
 
INFORMATION
   Kurser och introduktioner

Utbildning om produkterna från Thorne Research, Supreme Nutritions, Quicksilver Scientific och Ancient Minerals

Produktintroduktionerna för näringssortimentet går i Stockholm, Malmö och Göteborg och är kostnadsfria och för personer som arbetar professionellt med näringstillskott. Vi går igenom kvalitetsbegreppen gällande näringsprodukter, tillämpningar och nyheter.

Nya datum kommer snart.

- - -
 


Detox på riktigt - kurs för erfarna hälsoterapeuter

Vill du lära dig en mycket effektiv och säker metod för att avlägsna toxiska metaller? Det här är en kurs för dig som har intresse av att dyka djupare ned i problematiken kring hur vi människor påverkas av giftiga metaller och vad vi kan göra åt det.

Vi kommer under kursen att blicka bakåt i tiden och titta på vart toxiska metaller kommer från, hur de påverkar våra kroppar och på de former av ohälsa som är typiska vid förgiftning.

Du kommer att lära dig:
  • Hur ett fungerande detox-system fungerar och hur ett icke fungerande detox-system ser ut och varför
  • Olika sätt att mäta toxiska metaller (urin, hår, blod) och vad skillnaderna är mellan de olika metoderna.
  • Leverns och njurarnas funktion för avgiftning
  • Vilka labtester som är relevanta och hur man tolkar resultaten av ett laboratorietest.
  • Hur man genomför ett test och hur man tolkar resultatet.Hur man designar ett optimalt protokoll för att säkert avlägsna toxiska metaller.
  • Hur man designar ett protokoll för amalgamsanering.
  • Hur man undviker att bygga upp en toxisk belastning.

Förkunskaper: Grundläggande kunskap om kroppens biokemiska processer och fysiologi. Den här kursen är till för yrkesaktiva hälsoarbetare med både kunskap och erfarenhet av näringsterapeutiskt arbete. Resonemangen under kursen är ganska avancerade med referenser till biokemi och fysiologiska processer.

Nästkommande blir som Webinar under hösten 2017.


- - -

Dr Lebowitz' protokoll

Grundkursen i Dr Lebowitz protokoll om behandling av kronisk ohälsa, även kallad Näringskemisk Kinesiologi. Vad är de huvudsakliga orsakerna till ohälsa? Varför blir man sjuk? En förklaringsmodell samt metodik för naturlig stabil hälsa. Kursen riktar sig till professionella hälsoterapeuter samt personer under utbildning inom området.Fortsättningskurs i Lebowitz' protokoll
har tyngdpunkt på det endokrina systemet (körtlar och hormoner), nyheter från Dr Lebowitz, frågor och svar samt praktikfall. Ta med dina erfarenheter!